NEGAVATT

ROHEVAIM- Negavati II koht

MIS ON NEGAVATT?

Idee
Roheideede konkursile Negavatt ootame osalema noori vanusevahemikus 18–30 aastat, kelle algusjärgus idee aitab kaasa ressursside säästmisele ja looduskeskkonna hoidmisele.
Ka siis, kui pakutav ideelahendus aitab kaasa vaid pisut, on see siiski oluline — iga suur muutus koosneb paljudest väikestest algatustest.

Lähemalt saad uurida: https://www.negavatt.ee/

Meie toredad noored Helena, Kariina ja Silver otsustasid oma roheideed katsetada konkursil NEGAVATT ning saavutasid seal võimsa 2 koha.

Teekond finaali oli huvitav, vahel konarlik, kuid siiski said kõik takistused ületatud.

Kõikide koolituste raames sai teadmiseid ammutatud ning oma ideed täiendatud kuni valmis täielik kontseptsioon, millega minna maailma vallutama.

 

LÜHIKE IDEE KIRJELDUS
Meie projekti eesmärgiks on tuua keskkonnasäästlikkus intellektipuudega inimesteni. Loome lihtsas keeles õppematerjalid, mis tagavad antud teemade võrdse kättesaadavuse ja täidavad tühimiku selles valdkonnas. Lisaks viime läbi õppepäevad ning töötoad, et teadmised ressursside säästmisest ja looduskeskkonna hoidmisest kinnistuksid.
Keskmine intellektipuudega inimese arengutase vastab maksimaalselt 15-aastase lapse arengustaadiumile. See omakorda loob variandi kasutada materjale lasteaedades, algklassides ning põhikooli esimestel aastatel mitteformaalse õppevormina.

MIS PROBLEEMI ROHEVAIMU IDEE LAHENDAB

Hetkel olemasolevad materjalid tervisliku keskkonna alase hariduse kohta on raskesti mõistetavad. Projekti käigus välja töötatud materjalid tagaksid võrdsed võimalused info ligipääsu meie sihtrühmale.

LAHENDUS

Arendame välja lihtsas keeles õppematerjalid, mis käsitlevad ressursside säästmist ja looduskeskkonna hoidmist, täpsemalt prügi sorteerimine, taaskasutamine ja biojäätmete ümbertöötlemine ning tulemuse kasutamine kogukonna aedades. Korraldame intellektipuuetega noortele interaktiivse loengu ning töötoad, et olla teadmiste omandamisel ning nende kinnistamisel kohapeal. Meie projekti väärtuseks on intellektipuudega noorte kaasamine materjalide välja töötamisse, mis annab neile võimaluse eduelamuseks, samuti täidab see hetkel oleva tühimiku keskkonnasäästlikkuse info kättesaamisel kõigile ühiskonnaliikmetele võrdselt. Materjalide kujundamisel kasutame intellektipuudega noorte joonistusi, vastavalt teksti sisule. Levitame infot läbi meie kodulehe,  sotsiaalmeedia kanalite, saadame vajaliku informatsiooni organisatsioonidele ja lepime kokku kohtumised intellektipuudega inimestega, et anda neile ülevaade projekti sisust ning võimaluse sisendi andmiseks materjalide loomisel.

Negavati II koht & 5000 eurot kuulub tiimile:
🥈 Rohevaim 🥈
👫👫 Eestis elab 36 000 intellektipuudega inimest, kellel on raskem omandada uusi teadmisi ja varemõpitut uutes olukordades kasutada. RoheVaim loob lihtsas keeles ressursside säästmist ja looduskeskkonna hoidmist käsitlevaid õppematerjale ja viib läbi ka vastavaid töötube ning koolitusi. Esimene koolitus on juba näidanud positiivset mõju koolitusel osalenute käitumisharjumustele.
🌏 Negavati žüriiliikme ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis biomajanduse nõuniku Madis Tilga sõnul on RoheVaimu idee selline, millele Põhjamaades ja ka mujal Euroopas on seni vähe mõeldud. „RoheVaimu koolitused ja õppematerjalid kaasavad sihtgrupi, kellele tegelikult ei ole rohepöördest rääkides tähelepanu pööratud. Ühiskonna sidusust arvestades on väga tähtis, et ka intellektipuudega inimesed oleksid kaasatud ja kursis oluliste teemadega,“ lisab Tilga.
Negavati arendusperioodi jooksul viis meeskond  MTÜ EIT Tugiliisu kogukonnamajas läbi esimesed koolitused ning töötas välja ka lihtsas keeles töövihikud. Nüüd ei jää enam kogukonnas naljalt ükski lamp tühjas ruumis põlema või veekraan jooksma! 💡🚿
🏆 Auhinnarahaga sõidetakse ka teistesse kogukonnamajadesse ning viiakse läbi klientidele koolitused, trükitakse juurde õppematerjale ning plaanis on RoheVaimu teadmust viia ka Eestist väljapoole.
🥳🥳🥳 Palju õnne, alati särasilmsele RoheVaimu meeskonnale ning ikka jõudu ja jaksu nii olulise töö tegemisel!
Foto: Erlenheim

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid