Mis on lihtne keel?

Allalaaditavad materjalid

Teave kõigile

Euroopa eeskirjad selle kohta, kuidas muuta teave lihtsasti loetavaks ja arusaadavaks.

Info koigi jaoks

Lihtsa keele logo kasutamine

Elukestva õppe meeskonna koolitamine

Ideed õpetajate koolitamiseks, et muuta nende teave lihtsasti loetavaks ja arusaadavaks.

ACF projekti “Ligipääsetavuse parandamine lihtsa keele abil”  loodud materjalid

Ligipääsetavuse uuring

Mida oodata avaliku sektori asutuselt

Ärge kirjutage meie jaoks meid kaasamata

Ideed selle kohta, kuidas kaasata vaimse mahajäämusega inimesi lihtsasti loetava teabe koostamisse ja kontrollimisse.

Õpetamine võib olla lihtne

Nõuanded õpetajatele ja koolitajatele selle kohta, kuidas muuta koolituskursused juurdepääsetavamaks.

Lihtsasti loetavuse kontrollnimekiri

Kontrollige nimekirja abil, kas teie tekst on lihtsasti loetav ja arusaadav.

 

 

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid