Mis on vaimupuue?

Vaimupuue ei ole haigus. Vaimupuue on eelkõige inimese intellektuaalsete võimete piiratus, mitte aga tema muude iseloomulike oskuste, näiteks võime rõõmustada või end hästi tunda kahjustumine. Vaimupuudega inimesed vajavad pidevat, elukestvat abi ja tuge.

lisateavet

Mis on Tugiliit?

Siia kirjuta mis on eesti vaimupuudega
inimeste tugiliit

Nagu igal heal lapsel on ka Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidul mitu nime – EVPIT, Tugiliit või lihtsalt Vaimukad.

Tugiliit on 1990. aastal loodud vaimupuudega inimesi toetavate organisatsioonide liit. Tugiliit on vajalik vaimupuudega inimestele ja nende vanematele kui sõltumatu info ja teenuste saamise koht ja kanal oma probleemide edastamiseks võimuorganitele.

lisateavet

Uudised ja sündmused

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostöö partnerid