My Talents for diversity

Vaimupuudega inimestel on igal pool sageli raske tööd leida. Enamik neist ei tööta ja need, kes sageli ei saa õiglast palka.

Projekti „Minu talendid mitmekesisuse jaoks” käsitletakse seda küsimust, edendades mitmekesisuse juhtimist era- ja avaliku sektori tööandjate seas.

Projekti keskmes on vaimupuudega inimeste töötamine esmasel tööturul.